ReadyPlanet.com
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สานต่อกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 
ภาพกิจกรรม

โครงการ”ปลูกต้นไม้ตามฤดูกาล สานต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รร.นอ. เพื่อเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
พล.อ.ต.วัธน มณีนัย รอง ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง รร.นอ.
โครงการเพาะถั่วงอก กองประกันคุณภาพการศึกษา
ฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงหลังประสบภัยน้ำท่วม
กิจกรรม บรรยายพิเศษและสาธิต เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
โครงการ”ปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
คณะกรรมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.นอ. เป็นตัวแทนรับมอบถังจุลินทรีย์ ชีวภาพ
เยี่ยมชมกิจการและผลผลิต ณ กองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศ
บรรยายพิเศษและสาธิต เรื่อง "จุลินทรีย์ ชีวภาพ (EM)"
พล.อ.ท.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผบ.รร.นอ. รับมอบกระเช้าผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลจาก การปลูกผัก ผลไม้ตามฤดูกาลในบริเวณพื้นที่ รร.นอ.
กปศ.บก.รร.นอ. เยี่ยมชมผลผลิตโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รร.นอ. 28 เม.ย. 54
จุดประกายเศรษฐกิจพอเพียง article
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ articleเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายเรืออากาศ